ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CARACAL are sediul pe strada Eliade Rădulescu nr. 2 fiind succesoarea Internatului Brâncovenesc de fete, şcoală particulară, devenită apoi Şcoala de fete Nr.1. Elevele care urmau cursurile Şcolii Normale de fete (înfiinţată în 1923), au funcţionat în clădirea Şcolii de fete Nr. 2. În perioada postbelică cele două şcoli au fost asimilate, transformându-se în Şcoala Generală Nr. 2.

Astăzi pare firesc a vorbi despre importanţa învăţământului în societate, despre rolul lui dinamic, progresist. Învăţământul caracalean, în ciuda tuturor vicisitudinilor, a avut competenţa de a forma intelectuali de talie naţională şi chiar internaţională.
Şcoala noastră are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie: copii, tineri şi adulţi şi desfăşoară activităţi diversificate în vederea formării şi dezvoltării personalităţii lor.