Profesorul “profesionist’’- omul unor calitãţi deosebite

Termenul “profesionist” este un termen onorific în societatea noastrã şi denotă ocupaţiile caracterizate de anumite atribute. Printre acestea, un loc important îl ocupã o categorie de cunoştinţe specializate cărora li se adaugă un cod etic care se referă la atitudinea faţă de client. Baza de cunoştinţe oferă, de regulă, un ajutor substanţial, dar nu complet, pentru practica profesională. Profesioniştii adevăraţi dau dovadă de o foarte bunã cunoaştere teoretică, însă cum deseori se se confruntă cu experienţe unice, problematice, care nu se preteazã la formule prestabilite, trebuie să cultive capacitatea de a face faţã situaţiilor neaşteptate şi sã acţioneze cu înţelepciune în vederea rezolvării.

În timp ce profesorii formează competenţe cheie elevilor lor, încearcã totodată să le insufle dorinţa de autodepăşire, astfel încât, mai târziu, fiecare dintre ei să-şi întreacă profesorul. Din acest punct de vedere, predarea este cea mai democratică dintre profesii. Scopul ei este să pună în mâinile, inimile şi minţile elevilor instrumentele necesare pentru ca aceştia să se înveţe pe sine.

Dimensiunle etice ale predării o diferenţiază de alte profesiuni, apar cerinţe unice pentru că procesul depinde de implicarea obligatorie a par-tenerilor şi, mai important decât toate, pentru că aceştia sunt copii. Având în vedere aceste aspecte suplimentare, profesorul trebuie să fie întotdeauna atent la consecinţele pe care comportamentul şi gesturile sale le pot provoca.

PROFESIONIŞTII CLASEI PREGĂTITOARE

  • Profesor: BONDRESCU Georgeta Laura -16 ani experienţă la catedră
  • Profesor: DĂDULESCU Monica Maria - 22 ani experienţă la catedră
  • Profesor: NICA Nicoleta - 6 ani experienţă la catedră