Profesorul “profesionist’’- omul unor calitãţi deosebite

Termenul “profesionist” este un termen onorific în societatea noastrã şi denotă ocupaţiile caracterizate de anumite atribute. Printre acestea, un loc important îl ocupã o categorie de cunoştinţe specializate cărora li se adaugă un cod etic care se referă la atitudinea faţă de client. Baza de cunoştinţe oferă, de regulă, un ajutor substanţial, dar nu complet, pentru practica profesională. Profesioniştii adevăraţi dau dovadă de o foarte bunã cunoaştere teoretică, însă cum deseori se se confruntă cu experienţe unice, problematice, care nu se preteazã la formule prestabilite, trebuie să cultive capacitatea de a face faţã situaţiilor neaşteptate şi sã acţioneze cu înţelepciune în vederea rezolvării.

În timp ce profesorii formează competenţe cheie elevilor lor, încearcã totodată să le insufle dorinţa de autodepăşire, astfel încât, mai târziu, fiecare dintre ei să-şi întreacă profesorul. Din acest punct de vedere, predarea este cea mai democratică dintre profesii. Scopul ei este să pună în mâinile, inimile şi minţile elevilor instrumentele necesare pentru ca aceştia să se înveţe pe sine.

Dimensiunle etice ale predării o diferenţiază de alte profesiuni, apar cerinţe unice pentru că procesul depinde de implicarea obligatorie a par-tenerilor şi, mai important decât toate, pentru că aceştia sunt copii. Având în vedere aceste aspecte suplimentare, profesorul trebuie să fie întotdeauna atent la consecinţele pe care comportamentul şi gesturile sale le pot provoca.

PROFESIONIŞTII CLASEI PREGĂTITOARE

  • Profesor: BONDRESCU Georgeta Laura -16 ani experienţă la catedră
  • Profesor: DĂDULESCU Monica Maria - 22 ani experienţă la catedră
  • Profesor: NICA Nicoleta - 6 ani experienţă la catedră
     

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CARACAL are sediul pe strada Eliade Rădulescu nr. 2 fiind succesoarea Internatului Brâncovenesc de fete, şcoală particulară, devenită apoi Şcoala de fete Nr.1. Elevele care urmau cursurile Şcolii Normale de fete (înfiinţată în 1923), au funcţionat în clădirea Şcolii de fete Nr. 2. În perioada postbelică cele două şcoli au fost asimilate, transformându-se în Şcoala Generală Nr. 2.

Astăzi pare firesc a vorbi despre importanţa învăţământului în societate, despre rolul lui dinamic, progresist. Învăţământul caracalean, în ciuda tuturor vicisitudinilor, a avut competenţa de a forma intelectuali de talie naţională şi chiar internaţională.
Şcoala noastră are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie: copii, tineri şi adulţi şi desfăşoară activităţi diversificate în vederea formării şi dezvoltării personalităţii lor.

Viziune

Ne propunem sa devenim o scoala europeana, un etalon pentru invatamantul preuniversitar local in parteneriat cu factorii sociali promovand valoarea toleranta si valorile democratice sa asiguram conditii fiecarui elev pentru dezvoltarea sa si sa l încurajăm sa se manifeste liber pentru a construi împreună scoala de mâine.

Misiune

Misiunea scolii este sa asigure un invatamant de calitate pentru dezvoltarea elevului in vederea integrării acestuia in plan social pentru a deveni un cetățean activ si responsabil.
Ne propunem un management eficient al tuturor resurselor pentru a creea un climat stimulativ atat pentru elevi cat si pentru cadrele didactice .